Hauszmann Alajos, a program névadója


1847. június 9. - 1926. július 31.

A dualizmus korának kiemelkedő építésze volt, aki több mint négy évtizedes egyetemi oktatói munkája során a magyar építészek utána következő nemzedékeire is jelentős hatást gyakorolt. Ybl Miklós halála után őt kérték fel a magyar királyi vár építésének vezetésére. Irányításának 13 éve alatt igazi városközponttá fejlesztette a Várat.

Hauszmann Alajos 1847. június 9-én született Budán. Tanulmányait a budapesti Műegyetemen és a berlini Bauakademie-n végezte, fiatal építészként pedig bejárta Németországot, Franciaországot, valamint Itáliát. Tapasztalatai hozzásegítették ahhoz, hogy a hazai építészetben a festő- és szobrászművészeti alkotásokkal történő összehangolás magasiskoláját teremtse meg.

Stílusát a reneszánsz és barokk elemektől ihletett historizmus jellemzi. Hauszmann idejében gyakori volt, hogy az építészek karrierjük során különböző épületeiket más-más történelmi korszakok stílusában tervezték meg. Ő pedig minden építészeti stílusban tudott maradandót alkotni.

Az olasz reneszánsz ihlette a Teréz körútra megálmodott Batthyány-palotát, a nádasladányi Nádasdy-kastély épületén a középkori gótika stíluselemei mutatkoznak meg, míg egyik legismertebb pesti alkotása, a New York-palota egyértelműen neobarokk hatásra született. Fennmaradt művei közül kiemelkedik Budapesten a Királyi Kúria (volt Igazságügyi Minisztérium Kossuth téri palotája), de a nagyváradi Városháza és a fiumei Kormányzói Palota is az ő tervei szerint épült.

Utolsó jelentős munkája a Műegyetem főépülete volt, ám igazán a budai királyi palota tervezése és kivitelezésének irányítása alatt teljesedett ki, mellyel Ybl Miklós halálát követően, 1891-ben – az elhunyt mester akarata szerint – bízták meg. A krisztinavárosi szárnyat Ybl szelleméhez hűen alkotta, létrehozva Európa egyik legelőkelőbb palotanegyedét. A dunai oldal bővítését ezt követően kezdték meg, ahol már szabadabban bontakoztathatta ki saját művészi elképzeléseit. Az épület Szent György térig történő meghosszabbításával kialakult annak jelenlegi formája, kupolával ékesített szimmetrikus tömbje koronaként áll a Várhegy déli végében. A megbízás eredményeképpen megtervezte még a Királyi Lovardát és a Főőrség épületét is, irányításának 13 éve alatt igazi városközponttá fejlesztette a Várat. Világszínvonalú életműve révén pedig méltán említi őt egy lapon az utókor Ybl Miklóssal és Steindl Imrével, korának legnagyobb építészeivel.

„Munkatársaimmal együtt az volt a törekvésünk, hogy e büszke vár, melynek fekvése is páratlan, a magyar szent koronához méltó alakban, […] egyszersmind hirdetője legyen a magyar kultúrának és művészetnek.” Hauszmann Alajos

Ajánló