Felújítjuk a Habsburg kaput és a restauráljuk a Turul szobrot


2021. január

2021-ben is tovább folytatódik a Budavári Palotanegyed nevezetes helyszíneinek, műemlékeinek megújítása. Szakembereink már nekiláttak a Szent György téren található Habsburg kapu felújításának és elkezdték a mellette álló Turul szobor restaurálását.

2020 decemberében restaurátori munkákkal elkezdtük a Budavári Palotanegyed neobarokk stílusú díszkapujának felújítását és a környező várfalak rekonstrukcióját. A Szent György térről a Budavári Palota előtti teraszra és a palotakertbe vezető Habsburg kaput eredetileg Hauszmann Alajos tervezte a századfordulón. Hauszmann tervei alapján Jungfer Gyula műhelyében készültek el a kapu kovácsoltvas szárnyai, rácsai és kandeláberei. A kapu és a hozzá tartozó lépcső Budapest ostroma során megsérült, helyreállításuk 1977 és 1981 között történt meg.

Az azóta eltelt idő során a kovácsoltvas rácsok díszei több helyen megrongálódtak, a kapuszárnyak felülete elrozsdásodott. A falszakasz állványozása után a Habsburg kapu kovácsoltvas elemeit restaurátorműhelybe szállítjuk, ahol pótoljuk a kapuk, kerítéselemek és a kandeláberek hiányzó részeit, kijavítjuk a korróziós hibákat és a további rozsdásodás elkerülése érdekében új felületvédelemmel is ellátjuk őket.

A kapu mellett található, turulmadarat ábrázoló szobor Donáth Gyula szobrászművész alkotása, 1905-ben készült el. A szobrot az 1970-es évek végén szintén restaurálták, de az akkor elvégzett munkák már nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. A szobrot ezért leemeljük mostani talapzatáról és átszállítjuk a Savoyai teraszra, ahol szakembereink 21. századi színvonalon restaurálják az alkotást.

A szobor talpazatát és a Habsburg kapu kőelemeit megtisztítjuk és felújítjuk, valamint kijavítjuk a rajtuk található repedéseket és felületi hibákat. Megújítjuk és megerősítjük a környező várfalakat is. A munka előkészítésére falkutatásokat és feltárásokat kezdtünk a támfalak mentén. A munkálatok idejére egy elkerülő gyalogos járdát építünk, amelyen keresztül a Savoyai terasz továbbra is kényelmesen megközelíthető marad a Szent György tér irányából.

A munkák végeztével a Habsburg kaput és a Turul szobrot megújulva és megszépülve állítjuk vissza eredeti helyükre.

Ajánló