Tolcsvay László az újjászületett Szent István-teremről

A Szent István-terem újjáépítésének és átadásának élményei

Wolf Kati élményei a budai Várról

”...törekvésünk, hogy e büszke vár, melynek
fekvése is páratlan,
a magyar szent koronához méltó alakban
[…] egyszersmind hirdetője legyen a magyar
kultúrának és művészetnek.”

hauszmann-alairas